The laser and opto Web site
Laser radar system för 3D mätteknik
Laserradar / Lidar är en teknik att alstra 3D former av uppmätta objekt ocm områden. Denna teknik kan passa från cm stora objekt i produktionen till 3D kartering från luften av många kvadratkilometer landskap. Det kan handla om mätningar i luft eller under vattenytan. Vi skiljer ej alltför mycket på dessa områden då kärntekniken är den samma. Laseroptronix har arbetat inom detta område i över 10 år och har mycket stor erfarenhet på såväl det optiska som det mättekniska. Denna mätteknik är mycket svår och för att få bra slutresultat måste varje mätproblem penetreras mycket noga.
Information om Geomapper 3D kartscanner som sitter under en Bell Jet Ranger 206
Egenskaper för Laseroptronix Laserradar system
* Beröringsfri metod med laserteknik
* Upp till 2000 000 - 3 D mätpunkter per sekund
* Kan generera 3 D kartor av objekt och geografiska områden
* Mätområden upp till över 10 000 meter med ned till några cm i noggrannhet
* Möjliggör detektering via objektens egna form och inte via färg eller kontrast
* Installeras på fordon , båtar eller flygande plattformar eller till och med en fotgängare
* Mätningarna kan sammanlänkas med GPS mätning för globala lägen
* Den givna lösningen för luftburen kartframställning eller geomatik
* Via helikopter eller flygplan kan mycket stora ytor analyseras på kort tid
 
Laseroptronix erbjuder lösningar baserade på laserradar eller om ni föredrar LADAR. Dessa system använder sin svepande laseravståndsmätare vars pekvinkel är känd och denna avsöker omgivningen på ett styrbart sätt i 3 dimensioner.
Ladar finns i flera utföranden med många gemensamma komponenter. Vi tänker modulärt för att få många applikationer med så liten arbetsinsats som möjligt. Detta gör att vi kan se avståndsmätaren som en modul och scannern som en annan modul. Data kraften är modulärt uppbyggd och vi har ofta en PC för styrning och lagring av mätdata.
Vi ger några exempel på vad denna teknik kan erbjuda och vad vi jobbat med. En del av våra projekt är hemliga på kundens begäran så dessa kan vi ej prata så mycket om.

Var vänliga och kontakta oss för att diskutera er applikation.
Bilder i 3 d genererade med lase rradar tekniken. Summering av en del av det som tidigare gjorts.
Bilder i 3 D som visar den mycket höga upplösningen i laser radar system
Några applikationsområden och våra givare. Länkar till relaterade webbsidor
Industrirobot som är 3 D scannad med en Laserradar Denna bild i 3D av en robot är gjord med en 3D lasermätare med en räckvidd på över 100 m och med en avståndsupplösning på ett par dm. Dessa data har sedan filtrerats och datahanterats så att bildens noggrannhet har ökat väsentligt. Varje pixel är ett medelvärde av flera laserskott.
Ladarsvep över en trappa Denna bild är gjord av en navigations Ladar monterad på en självgående robot avsedd för forskning. I detta fall användes en laserradar med 50 000 mätningar per sekund där varje mätning är noggrann på ca 4-5 cm i avståndsledd. Detta system kan filtrera mätdata så det går att ha en noggranhet över ytor på ca 5-10 mm. Mera information om kortdistans laser radar system
Ladarbild från en RPV mot en Scud robot på lavett. Denna applikation är tagen av ett mycket kompakt militärt system som flyger över ett område i asvikt att hitta vissa former som skall sammanfalla med målets form. Detta system kan flyga obemannat över stora ytor sökande efter en specifik form för att senad när detta identifierats medela mål koordinater eller attackera. Samma teknik har många civila tillämpningar som t.ex räddningstjänst, sjöräddning autolandning av obemannade helikoptrar. Minröjning är en halvcivil applikation av stort intresse som känns mycket angelägen.

Mera om 3D formsökning och målföljning

Trådmodeller Detta är en enklare informationstyp ur en laserradar. På denna bild visas två lager där den ena är en 3D trådmodell och den andra en karta med topografiska höjdlinjer. Ur denna information kan volym beräkningar , lutnings beräkningar med mera göras. Detta kan te.x användas för att bestämma avvattnings och flödesförmågan över ett område i avsikt att bedömma risker för översvämmning vid vårfloden. Antalet applikationer är mycket stort
Information om Geomapper 3D kartscanner
Robotstyrning och navigation med Laserradar Denna teknik ger roboten ett 3D öga som kan användas för att styra roboten så att den kan utföra sin uppgift på bästa sätt. Obemannade applikationr blir allt vanligare och speciellt på farliga plaster eller i samband med olyckor så kan en operatör leva farligt. Fjärrstyrning i en virtuell 3D värld med data från en Ladar kan lösa många problem.

Mera information om robot styrning med laserradar

Laserradar för kavitetsmätning eller flygmontage Denna lilla mätare är bara 100 mm i diameter och har 200 m räckvidd mot ytor likt berg mm. Mätaren kan ha en kameraenhet monterad som är skottställd till laseravståndsmätaren. Mätaren kan nästan svepa över en hel sfärisk sektor och kan ge upp till 130 mätvärden per sekund. Vinkelupplösningen är ca 0.01 grader från pulsgivarna för x och y axeln. Systemet finns i aluminum för applikationer där vikten är viktig eller i rostfritt där den måste vara mycket robust.

Mera information om slow scan laser radar enheter

G-Serien av högprestanda system..Dessa system är baserade på en ny laserradarteknik som kombinerar hög mästhastighet med hög noggrannhet. Mätarna klarar av upp till 350 meters mätområde med 1-2 mm i noggrannhet och 5000 mätningar per sekund. Nöjer man sig med 25-50 meter så kan noggrannheten vara 0.2-0,5 mm vid 1000 mätningar per sekund. Alla mätarna är tvåaxliga matrisscanners och levereras med en avancerad men lättanvänd programvara. Vi bygge3r varierande applikationer runt dessa mätare. Ett applikationeområder är reverse engineering att skapa Autocadfiler av befintliga objekt Mera om G-Seriens mätare.
Reflektorlösa totalstationer / laserradarenhet av gimbal typ Detta system kan bära en sensorvikt på upp till 10 Kg som kan beståm av en kamera av löämplig typ och en laseravståndsmätare. Stegmotorservon med extra pulsgivare ger 0.01 graders vinkelnoggrannhet. Svephastigheten är upp till 50 grader per sekund. Lasern på bilden ger 200 m räckvidd med max 5 cm mätfel. Detta system kan även levereras som en flygburen gimbal för montage av olika typer av kamerasystem och givare.
Marina laserradar system för dockning och navigation Denna teknik ger exaktare 3D information är radar vaarför den passar bra vid kritisk marin navigation. Detta är standardlösningen på Nordsjön och detta system har levererats i mycket stora volymmer för detta applikationsområde. Räckvidden är 1000 m med några cm i noggrannhet. Pris för en certifierad enhet ca 700 000 kr.

Mera Om Fan Beam Mark 3 laser radar system

Hinderdetekteringssystem och persondetektorer baserade på laserradarteknik. Ingen kan dölja sin 3D form och detta utnyttjar vi för att övervaka och automatiskt detektera personer och föremål på fel plats. Denna lösning är synnerligen driftsäker och fail safe. Detta ger en 100% automatisk och säker detektering av dessa problem på en helt annan säkerhetsnivå än vad någon kamera kan erbjuda
Gated viewing aktiv laserkamera Detta system kan sägas vara en 3D seende kamera där varenda pixel på dess CCD array kan definieras till ett avstånd. Tekniken medger en full 3D bild av omgivningen.Detta system har inga rörliga delar och är tämligen enkelt i sin uppbyggad. Denna teknik är mycket bra för applikationer innom sjöräddning och för att se igenom snö, rök,dimma och regn. Givaren kan sitta i alla typer av plattformar och den kan vara gimbalmonterad.

Mera information om laserkameror

Denna teknologi är mycket unik och vad vi vet så är vi nästan helt ensamma om att ha en kommersiell produkt. Vi har ett antal referenser och produkten har funnit sina unika applikationer.
Stabiliserade fästen av gimbaltyp kan vara av intresse i många fall.

Länk till Gyrostabiliserade fästen och gimbaler från Laseroptronix

Applikationer och ideer om Laser radar tekniken.
LaseroptronixAB
E-mail: [email protected]
Telephone 46-70 714 04 70
Glimmervägen 8
 Web site www.laseroptronix.se
187 34 Täby
VAT nr SE 556 569 1135-01 Laseroptronix is an AB organisation
Säte i Täby Kommun

Glimmervägen 8

187 34 Täby / Sweden

Sweden
Navigation map of the site. Navigationskarta över vår webbsida
 Created 2011 01 01by Allan Jansson

Datablad relaterade till Laserradartekniken . ladar.html ladareng.html ladar.html lide.html robot.html ladgeo.html mobrb.html morb.html moro.html ladace.html morb.html moro.html ladace.html pilch.html pilsc.html acrbild.html ladobse.html rail.html calsscan.html fanbeam.html fanbeam111.htm Key words 3 D robot control, 3 D scanning system LADAR controlled robot distance controll mobile robot mobile robotics mobole robotic system laser image fusion superimposed 3 D image range finder distancemeter distance meter rangefinder range finder ranger meter lasermeter laser tape lasertape laserscale 3d scale mapper mapping system 3 d mapper distance image. Avståndsmätare laseravståndsmätare profilmätare scanner laserscanner 3d mätare laserprofilmätare ladar laseradar lidar LADAR trianguleringsgivare fasmätare pulsad avståndsmätare ,3 d mätsystem kartscanner . LIDAR, lidar laser radaravståndsmätare laseravståndsmätare profilmätare scanner laserscanner mapper airborne laser profilometer. Range measuring related key words. laser distance meter , laser range finder , laseravståndsmätare , laser ranger , laserranger , avståndsmätare , distance meter distancemeter, rangefinder, range finder , laser profilometer , laser scanner , laserradar , laser radar , LIDAR , ladar , LADAR, laser meter, lasermeter, laser scale, laser tape , lasertape, airborne laser radar, airborne ladar. airborne lidar, profilometer, laserprofilometer, Gated viewing laser camera systems gated viewing , tidsgatad kamera , laserkamera , lidar , laser camera , time gated camera , rökpenetrerande kamera ,see through smoke,snow rain camera,